Οι δείκτες μέτρησης της παχυσαρκίας

Οι δείκτες μέτρησης της παχυσαρκίας

Δείκτες μέτρησης της παχυσαρκίας

• Ο Δείκτης Μάζας Σώματος(ΔΜΣ),  ο οποίος είναι ένας δείκτης μέτρησης που υποδεικνύει την κατάσταση διατροφής στους ενήλικες, υπολογίζεται ως το βάρος σε χιλιόγραμμα δια το ύψος σε μέτρα υψωμένο στο τετράγωνο (kg/m2). Ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου και πολλών σοβαρών νόσων αυξάνεται με την υψηλότερη τιμή ΔΜΣ.1

Η ταξινόμηση της παχυσαρκίας βασίζεται στις τιμές ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1

Εικόνα 1. Η ταξινόμηση της παχυσαρκίας βασίζεται στις κατηγορίες ΔΜΣ1

Ο ΔΜΣ για φυσιολογικό βάρος είναι από 18,5 έως 24,9 kg/m2.1 Τα ευρέως αποδεκτά σημεία αποκοπής του ΔΜΣ ορίζουν τα άτομα ως:1

 • Υπέρβαρα, εάν έχουν ΔΜΣ 25–29,9 kg/m2
 • Παχύσαρκα, εάν έχουν ΔΜΣ ≥ 30 kg/m2

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατηγορίες υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας κατά ΔΜΣ και περιφέρεια μέσης, και παρέχεται ο σχετικός κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσο.6

  Κατηγορία ΔΜΣ
Περιφέρεια μέσης Φυσιολογικός
18.5 - 24.9 kg/m2
Υπέρβαρος
25 - 29.9 kg/m2
Υπέρβαρος κατηγορίας Ι
30 - 34.9 kg/m2
Άνδρες: <102 cm
Γυναίκες: <88 cm
Χαμηλότερος κίνδυνος Αυξημένος κίνδυνος Υψηλός κίνδυνος
Άνδρες: ≥ 102 cm
Γυναίκες: ≥ 88 cm
Αυξημένος κίνδυνος Υψηλός κίνδυνος

Πολύ υψηλός κίνδυνος 

Δείκτες μέτρησης κοιλιακής παχυσαρκίας

Ολοένα αυξανόμενα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δείκτης πρόβλεψης της νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι η κοιλιακή παχυσαρκία, και όχι το συνολικό σωματικό λίπος. 2 Οι τρεις δείκτες μέτρησης της κοιλιακής παχυσαρκίας είναι:

• Περιφέρεια μέσης, μετρούμενη στο οριζόντιο επίπεδο, στο μέσο της απόστασης από το πάνω μέρος της λαγόνιας ακρολοφίας έως το κάτω περιθώριο του τελευταίου πλευρού, με τη χρήση μεζούρας3

 • Η περιφέρεια μέσης θεωρείται ο πιο πρακτικός δείκτης μέτρησης του κοιλιακού λίπους. Η περίσσεια κοιλιακού λίπους συνδέεται με μεγαλύτερους κινδύνους υγείας σε σχέση με το λίπος στις περιφερικές περιοχές του σώματος. 3
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η περιφέρεια μέσης, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου.4

Πώς να μετρήσετε με ακρίβεια την περιφέρεια μέσης σας.

Πρώτα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια μεζούρα κατάλληλου μήκους (κατά προτίμηση 200 cm)
 • Κάντε τη μέτρηση στην ευρύτερη πλευρική προέκταση των γοφών
 • Σταθείτε ελεύθερα, με ελαφρώς ανοιχτά τα πόδια και χαλαρώστε

Στη συνέχεια, για να μετρήσετε σωστά την περιφέρεια μέσης, κάντε τα εξής:

 1. Εντοπίστε το πάνω άκρο της ισχιακής πλάκας (ανώτερη λαγόνια ακρολοφία) και το κάτω άκρο του τελευταίου πλευρικού τόξου
 2. Τοποθετήστε τη μεζούρα μέχρι το μέσο της απόστασης μεταξύ αυτών των σημείων, φροντίζοντας η μεζούρα να είναι παράλληλη με το έδαφος, να κολλάει στο δέρμα, αλλά να μην πιέζει την κοιλιά  
 3. Πάρτε 2-3 φυσιολογικές αναπνοές και μετρήστε στο τέλος της φυσιολογικής εκπνοής

• Η περιφέρεια ισχίων μετράται στο επίπεδο της πρόσθιας λαγόνιας άκανθας, εάν αυτή είναι ψηλαφήσιμη, διαφορετικά στην ευρύτερη περιφέρεια κάτω από τη μέση4. Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται γύρω από το μεγαλύτερο τμήμα των γλουτών.

Πώς να μετρήσετε με ακρίβεια την περιφέρεια ισχίων σας.

 • Εντοπίστε τον μείζονα τροχαντήρα (ο μείζων τροχαντήρας του μηριαίου οστού είναι μία μεγάλη, ακανόνιστου σχήματος, τετράπλευρη προεξοχή του οστού στο άνω πλευρικό τμήμα του ισχίου)
 • Κάντε τη μέτρηση στην ευρύτερη πλευρική προέκταση των γοφών
 • Βεβαιωθείτε ότι η μεζούρα είναι οριζόντια
 • Μετρήστε και σημειώστε τη μέτρηση σωστά στο πλησιέστερο εκατοστόμετρο

• Λόγος μέσης προς ισχία (WHR), προκύπτων από μέτρηση της περιφέρειας μέσης, διαιρούμενη με τη μετρηθείσα περιφέρεια ισχίων.5 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα σημεία αποκοπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ο κίνδυνος μεταβολικών επιπλοκών ως αποτέλεσμα των ευρημάτων μετά τη μέτρηση του WHR.7

Δείκτης μέσης προς ισχία
Κίνδυνος μεταβολικών επιπλοκών
 
Γυναίκες
≥ 0.85 cm
Άνδρες
≥ 0.90cm
Σημαντικά αυξημένος
 
 

Παραπομπές