Η σημασία της μέτριας απώλειας βάρους

Η σημασία της μέτριας απώλειας βάρους

Όταν σκεφτόμαστε την απώλεια βάρους, συχνά έχουμε στο μυαλό μας ένα «ιδανικό» σωματικό βάρος ή έναν υπέρτατο στόχο απώλειας βάρους.

Ωστόσο, η μέτρια απώλεια βάρους αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία των ατόμων με παχυσαρκία

Η απώλεια βάρους έχει συνδεθεί με

Σημαντική μείωση των παραγόντων καρδιομεταβολικού κινδύνου1

HbA1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), σάκχαρο νηστείας, αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια και HDL χοληστερόλη

Βελτίωση ή υποχώρηση του διαβήτη, της διαταραχής των λιπιδίων και της υπέρτασης2

Βελτίωση των συννοσηροτήτων που συνδέονται με την παχυσαρκία και βελτίωση της ποιότητας ζωής3,4

Μειωμένος κίνδυνος εκδήλωσης διαβήτη5

Σημαντικές βελτιώσεις στην πνευμονική λειτουργία6

 

Εάν ένα άτομο επιτύχει απώλεια βάρους 5%-15% μπορεί να αποκομίσει αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία του. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί εντός 6 μηνών. Ωστόσο, για τα άτομα με ΔΜΣ ≥ 35 kg/m2, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεγαλύτερης απώλειας βάρους (20% ή περισσότερο) για την εξασφάλιση οφέλους για την υγεία. Η διατήρηση της απώλειας βάρους είναι ένα από τα δύο βασικά κριτήρια της επιτυχίας. Το άλλο είναι η πρόληψη και η θεραπεία των συννοσηροτήτων.7

HbA1c = γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, HDL= λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας.


Παραπομπές