Gojaznost: šta je…

Gojaznost: šta je…

Gojaznost: šta je...

Gojaznost je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti za koje je neohodno sistematično zdravstveno lečenje i prevencija. Ona se šire definiše kao prekomerno nakupljanje masti u telu.1 Evropska agencija za lekove (EMA) prepoznaje gojaznost kao hronično kliničko stanje koje uglavnom zahteva dugotrajno lečenje da bi došlo do gubitka telesne težine i da bi se ona zadržala.1

Mnogi genetski, fiziološki i bihejvioralni faktori igraju ulogu u etiologiji gojaznosti. Poznato je da dijeta i vežbanje igraju značajnu ulogu u lečenju i prevenciji gojaznosti i povezanih poremećaja kao što su hipertenzija, oboljenje srca i dijabetes.1 Na nivou pojedinca, gojaznost je količina telesne masti - pre svega adipoznog tkiva.2

Regionalna distribucija adipoznog tkiva je važna za razumevanje načina na koji je gojaznost povezana sa srodnim komorbiditetima. Prekomerna mast u centralnom ili abdominalnom regionu tela je često u vezi sa povećanim rizikom od smrti i bolesti.3

Osnovni princip ishrane i metabolizma je u tome da je promena telesne težine povezana sa neravnotežom između energetskog sadržaja pojedene hrane i energije koju telo potroši za održavanje u životu i izvođenje fizičkog rada. Da biste zadržali stabilnu telesnu težinu, unos energije mora, tokom vremena, da bude tačno jednaka trošenju energije.

Što se bolje razume etiologija gojaznosti, time je ona jasnija.

Prekomerna težina i gojaznost su rezultat energetske neravnoteže tokom dužeg vremena. Uzrok energetske neravnoteže kod svakog pojedinca može biti kombinacija nekoliko faktora. Ponašanja pojedinca, faktori sredine i genetika doprinose složenosti epidemije gojaznosti. Glavni napori se ulažu u naučnoj zajednici da se fokusira na svaku od ovih oblasti, ali manje napora da se izvrši integracija između oblasti!4


Reference